header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

1249524
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2166
2730
5875
12915
39576
60843
1249524

คาดการณ์วันนี้
3024

7.94%
12.07%
2.64%
0.91%
0.40%
76.03%
Online (15 minutes ago):33
33 guests
no members

Your IP:54.92.197.82

เอกสารนำเสนอ แยกตาม Excallenceโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐

เอกสารนำเสนอ แยกตาม Excallence โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐

วันที่ 8-9 สิงหาคม 25560

ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

 

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 
1 นโยบายและทิศทาง การดำเนินงาน 20 ปี ด้านสาธารณสุข ไฟล์ดาวน์โหลด
2 (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ฯ เขต 10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และปรัชญาองค์กร ไฟล์ดาวน์โหลด
3  คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ไฟล์ดาวน์โหลด
4  คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ เขตสุขภาพที่ 10 (Service plan)

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 | 2 | 3 | 4 

5  คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไฟล์ดาวน์โหลด
6  คณะที่ 4 การบริหารจัดการ ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงวิขาการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10

โครงการประชุมเชิงวิขาการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 

เพื่อจัดระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคระดับพื้นที่

ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

เอกสารเพิ่มเติม จาก จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐

 

 1

 

รวมเอกสารและ Power Point การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี  2560

ณ  วันที่ 18 มกราคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ  เขตสุขภาพที่ ๑๐

การเตรียมการพิจารณารายการงบประมาณ งบลงทุนและงบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

การเตรียมการพิจารณารายการงบประมาณ งบลงทุนและงบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมการพิจารณารายการงบประมาณ งบลงทุนและงบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐ 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com