header new intro 59

สำหรับสมาชิก

0625090
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
777
1627
12350
11645
40540
36383
625090

คาดการณ์วันนี้
2616

11.61%
13.57%
3.75%
0.91%
0.12%
70.06%
Online (15 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:54.211.27.195

ไฟล์สรุปเอกสารตรวจราชการ 5 คณะ ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล

 

downloads ket
รวมไฟล์Power Pointนำเสนอ ตรวจราชการ 5 คณะ
เสนอต่อ พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  และนพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศก์ 

วันที่ 23 เมษายน2558 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: ไฟล์สรุปเอกสารตรวจราชการ 5 คณะ ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล

รวมสไลด์นำเสนอ PM ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล

pm

 

รวมสไลด์นำเสนอ PM คณะกรรมการการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager) 

นำเสนอต่อผู้ตรวจราชการสาธารณสุข

พญ.ประนอม  คำเที่ยงและ นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี วันที่่ 23 เมษายน 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม: รวมสไลด์นำเสนอ PM ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล

การประชุม สป. (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

meeting 

 เอกสารการประชุม ส่วนกลาง
ตามที่ได้ประชุม สป. (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สป. เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม สป. (ส่วนกลาง)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  

รวบรวมไฟล์นำเสนอ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10

1รวบรวมไฟล์นำเสนอ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10

อ่านเพิ่มเติม: รวบรวมไฟล์นำเสนอ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10

สรุปไฟล์นำเสนอ คณะ Porject Manager (PM)

pm

สรุปไฟล์นำเสนอนำเสนอ ประธานโดย ท่านผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
ณ ห้องประชุม  1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม: สรุปไฟล์นำเสนอ คณะ Porject Manager (PM)

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com