header new intro 59

สำหรับสมาชิก

0635385
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
542
1551
9575
13070
50835
36383
635385

คาดการณ์วันนี้
2232

11.66%
13.55%
3.71%
0.90%
0.11%
70.06%
Online (15 minutes ago):51
51 guests
no members

Your IP:54.205.251.237

การประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 10

 

 PC020474

การประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 

ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 

   
นโยบายและทิศทางการพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๑๐ ดาวน์โหลด

ทิศทางการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ ๑๐

ดาวน์โหลด
การดำเนินการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและตัวและตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดย นพ.ชลิต ทองประยูร ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)และการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย ดาวน์โหลด
การบริหารและพัฒนากำลังคน ดาวน์โหลด
การบริหารงานการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10 ดาวน์โหลด
การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ (PMQA - HA -PCA) ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาล , งานวิจัย , R2R , KM ดาวน์โหลด
บทบาทของศูนย์วิชาการในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ดาวน์โหลด

 

 

 

 

   

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com