header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0941841
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2005
1617
9635
13376
40136
53219
941841

คาดการณ์วันนี้
3912

9.77%
12.83%
3.16%
1.01%
0.36%
72.88%
Online (15 minutes ago):44
44 guests
no members

Your IP:54.159.64.172

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

 ข้อมูลสถานะสุขภาพ

ตาราง จำนวนและอัตราเกิด จำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด

2553

2554

2555

2556

2557

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

อุบลราชธานี

20,555

11.40

21,768

11.99

21,410

11.72

20,085

10.94

19,947

10.81

ศรีสะเกษ

13,645

9.39

14,163

9.75

14,096

9.67

13,098

8.96

12,923

8.82

ยโสธร

4,723

8.76

4,989

9.26

4,994

9.24

4,661

8.63

4,422

8.19

อำนาจเจริญ

3,702

10.02

3,844

10.33

3,581

9.59

3,496

9.33

3,283

8.75

มุกดาหาร

3,595

10.61

2,772

8.15

4,021

11.73

3,702

10.75

3,882

11.22

รวม

36,160

8.92

36,802

8.71

48,102

10.65

45,042

9.98

44,457

9.72

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2557

2. อัตราต่อประชากร 1,000 คน

 

ตาราง  จำนวนและอัตราตาย จำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่10

จังหวัด

2553

2554

2555

2556

2557

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

อุบลราชธานี

10,495

5.82

11,034

6.08

10,949

5.99

11,094

6.04

11,977

6.49

ศรีสะเกษ

7,675

5.28

8,123

5.59

7,911

5.57

8,579

5.87

8,855

6.04

ยโสธร

3,741

6.94

3,974

7.37

3,884

7.19

3,983

7.37

3,661

6.78

อำนาจเจริญ

2,203

5.96

2,317

6.23

2,281

6.11

2,388

6.37

2,142

5.71

มุกดาหาร

2,094

6.18

1,979

5.62

1,815

5.29

2,178

6.33

2,134

6.17

รวม

31,756

6.82

32,807

6.95

26,840

5.94

28,222

6.19

28,769

6.29

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2557

2. อัตราต่อประชากร 1,000 คน

ตาราง จำนวนและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติจำแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด

2553

2554

2555

2556

2557

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

อุบลราชธานี

10,296

0.57

10,060

0.56

10,734

0.59

10,461

0.57

7,970

0.43

ศรีสะเกษ

5,871

0.41

5,970

0.41

6,040

0.42

6,185

0.42

4,068

0.28

ยโสธร

1,051

0.19

982

0.18

1,015

0.19

1,110

0.21

761

0.14

อำนาจเจริญ

1,388

0.37

1,499

0.40

1,527

0.41

1,300

0.34

1,141

0.30

มุกดาหาร

1,804

0.53

1,501

0.44

793

0.25

2,206

0.53

1,748

0.51

รวม

20,410

0.45

20,012

0.46

20,109

0.45

21,262

0.47

15,688

0.34

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2557

2. อัตราต่อประชากร 1,000 คน

 

แผนภาพที่ 12 ข้อมูลอัตราเกิด อัตราตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2553– 2557

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com