ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เขตสุขภาพที่ 10

Untitled Document

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA สำหรับสถานพยาบาล


ระหว่าง วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560


ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

S  3121872-1

 

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

 

 

page

 

Power Point นำเสนอ ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

ณ โรงแรมกิลตรง วิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 มกราคม 2560

 

 

S  3121874-3

 

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10