1 file finanace yaso

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้และการเพิ่มรายรับของสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 10

ณ โรงแรม กรีนพาร์ค  จังหวัดยโสธร   วันที่ 4  กันยายน 2558


 

1.ขั้นตอนการใช้บริการผู้ป่วยนอก   Downloads


2.ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใน     Downloads


3.จัดกลุ่มฝังบัญชีกับสิทธิ hosxp  Downloads


4.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ Power Point    Downloads