header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

1684611
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
746
1395
5863
11547
27475
48998
1684611

คาดการณ์วันนี้
2352

6.30%
10.86%
2.26%
0.78%
0.38%
79.42%
Online (15 minutes ago):33
33 guests
no members

Your IP:54.196.26.1

วิสัยทัศน์เขต

 unnamed

moph60

 พันธกิจ


1.พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยง การให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ

 

เป้าประสงค์หลัก

1.เครือข่ายและระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานตามระดับและการเชื่อมโยงการให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ

4.บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเป็นทีมงานสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

ประเด็นยุทธศาตร์

1.พัฒนาเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานและเชื่อมโยง

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่าย

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ

 

 

ค่านิยม

สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการจัดการ

 


วัฒนธรรมองค์กร
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com