header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0941885
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2049
1617
9679
13376
40180
53219
941885

คาดการณ์วันนี้
3936

9.77%
12.83%
3.16%
1.01%
0.36%
72.88%
Online (15 minutes ago):82
82 guests
no members

Your IP:54.159.64.172

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และคณะกรรการบริหารการเงินการคลัง (CFO)

P5251626

เขตสุขภาพที่ 10 โดย กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง และคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 โดยจัดอบรม ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายแพทย์ประวิ่  อำ่พันธ์ ได้เป็นประธาน อบรม โดยหลักสูตรนี้ ได้รับความสนใจ ไมว่าจะเป็น ผู้บริหารในระดับเขตสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ใน ระดับโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 

การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 10

P5281735

เขตสุขภาพที่ 10 ได้จัดอบรมหลักสูตร  การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  เขตสุขภาพที่ 10 โดยได้จัดอบรม เป็นเวลา 5 วัน กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร จบใหม่ ในเขตสุขภาพที่ 10 อันประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและมุกดาหาร โดยในวันสุดท้ายของหลักสูตรได้มีการ เลี้ยงตอนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยพบปะกับผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามระบบธรรมาภิบาลและศูนย์บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพที่ 10

P4031029

วันที่ 3 เมษายน 2558 กลุ่มงานธรรมภิบาล เขตสุขภาพที่ 10 ได้จัดโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามระบบธรรมาภิบาลและศูนย์บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับเกียรติจาก นพ.สุรพร ลอยหา ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 10  โดยมุ่งเด้น เพื่อให้บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 10 มีความรู้ความเข้าใจ ว่าด้วยการความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ โดยใช้มาตรฐาน ITA Integrity and Transparency Assessment   

โดยสํานักงาน ป.ป.ท. มีกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการประเมิน
จํานวน 504 หน่วยงาน ได้แก่
๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จํานวน 146 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการระดับจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 76 แห่ง
4. เทศบาลนคร จํานวน 30 แห่ง
5. เทศบาลเมือง จํานวน 174 แห่ง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จํานวน 2 แห่ง
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)  รวมถึงหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 

และแนวการการดำเนินการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ทิศทางการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยวิทยากร นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองประธานคณะธรรมาภิบาล และนางกาญจนา มหาพล คณะธรรมาภิบาล  และแนวการการดำเนินการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ทิศทางการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์   และนิติกรจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายการบริหารงานพัสดุตามระเบียบของรัฐเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฏหมาย  รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริหารเรื่องราวร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ด้านการบริการสุขภาพของประชาชน  ในเขตสุขภาพที่ 10 โดย พญ. ธิดา  ยุคันตวรานันนท์

อ่านเพิ่มเติม: ...

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com