header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0941826
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1990
1617
9620
13376
40121
53219
941826

คาดการณ์วันนี้
3912

9.77%
12.83%
3.16%
1.01%
0.36%
72.87%
Online (15 minutes ago):29
29 guests
no members

Your IP:54.159.64.172

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาดูงาน R8way

11949429 1026911100666885 7649437181428447455 n

 

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 การนำโดย นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหาร ตลอดทั้งบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ทั้งในส่วนของบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาและช่วยปฏิบัติงานบางเวลา ได้เดินทางศึกษาดูงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายแพทย์สมิต ประสันนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ตลอดจนผู้บริหารให้การตอนรับเป็นอย่างดี

ในการนี้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้ศึกษาดูงานรูปแบบ การจัดโครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพ การจัดการะบบในสำนักงาน การจัดบุคลากรเพื่อความเหมาะสมและการขับเคลื่อนงานโดยผ่านกลไก สำนักงานเขตสุขภาพ ตลอดถึงกลวิธีขับเคลื่อน ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 โดยใช้กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 15 ร่อง 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน ซึ่งเป็นหัวใจความสำเร็จในการขับเคลื่อนสุขภาพ ตลอดถึงการสัมภาษณ์ ในระดับผู้บริหารเขตสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านสุขภาพของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 

 

   

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com