header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0842744
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1546
1541
7927
11431
47516
54285
842744

คาดการณ์วันนี้
2616

10.62%
12.99%
3.26%
0.96%
0.26%
71.91%
Online (15 minutes ago):17
17 guests
no members

Your IP:54.225.26.44

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาดูงาน R8way

11949429 1026911100666885 7649437181428447455 n

 

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 การนำโดย นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหาร ตลอดทั้งบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ทั้งในส่วนของบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาและช่วยปฏิบัติงานบางเวลา ได้เดินทางศึกษาดูงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายแพทย์สมิต ประสันนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ตลอดจนผู้บริหารให้การตอนรับเป็นอย่างดี

ในการนี้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้ศึกษาดูงานรูปแบบ การจัดโครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพ การจัดการะบบในสำนักงาน การจัดบุคลากรเพื่อความเหมาะสมและการขับเคลื่อนงานโดยผ่านกลไก สำนักงานเขตสุขภาพ ตลอดถึงกลวิธีขับเคลื่อน ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 โดยใช้กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 15 ร่อง 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน ซึ่งเป็นหัวใจความสำเร็จในการขับเคลื่อนสุขภาพ ตลอดถึงการสัมภาษณ์ ในระดับผู้บริหารเขตสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านสุขภาพของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 

 

   

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com