header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0885964
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1272
1890
6871
12162
37478
53258
885964

คาดการณ์วันนี้
2280

10.20%
12.94%
3.22%
0.98%
0.29%
72.37%
Online (15 minutes ago):61
61 guests
no members

Your IP:54.166.168.243

กระบวนการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

 P8210927

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 โดย  พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และ นพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 โดย  สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามประเมินผล ในกระบวนการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558    โดยใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้สำนักงานเขตสุขภาพ  มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพ  ระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการสร้างความเป็นเลิศในระบบราชการ  เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 และผู้เกี่ยวข้องงาน และประชาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการศึกษากระบวนการดังกล่าว

 

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com