header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0995279
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
551
3343
5222
13644
36301
57273
995279

คาดการณ์วันนี้
1848

9.38%
12.91%
3.07%
1.00%
0.40%
73.24%
Online (15 minutes ago):39
39 guests
no members

Your IP:54.162.152.232

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร

PB111340

นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และ นพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในจังหวัดมุกดาหาร 

ภารกิจ การตรวจเยี่ยมในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท  รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหน้าส่วน ในจังหวัดมุกดาหาร

เวลา 08.00 -09.30 น. รับฟังบรรยาย ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในแนวทางเขตสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ Service Plan

เวลา 09.45-12.00 น.  เป็นประธานการบรรยาย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันหลักภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชการ ใน หัวข้อ ประชุมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ร่วมกับ นพ.เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันหลักภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

เวลา 13.00 -14.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย OPD อาคารผู้ป่วยนอกเดิม  ห้อง ICU  ห้องพิเศษ รพ.มุกดาหารและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาระบบบริการตาม Servce Plan และรองรับผู้ป่วยจากประเทศพื้นบ้าน

เวลา 14.30 -16.30 น. ตรวเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อย ได้แก่ รพ.สต.นากอก  สสอ.นิคมคำสร้อย และ รพ.นิคมคำสร้อย โดยรับฟังบรรยายการจัดบริการระบบบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงการจัดบริการหน่วยบริการทุติยภูมิพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ดังกล่าว

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com