header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0842742
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1544
1541
7925
11431
47514
54285
842742

คาดการณ์วันนี้
2616

10.62%
12.99%
3.26%
0.96%
0.26%
71.91%
Online (15 minutes ago):15
15 guests
no members

Your IP:54.225.26.44

การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามระบบธรรมาภิบาลและศูนย์บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพที่ 10

P4031029

วันที่ 3 เมษายน 2558 กลุ่มงานธรรมภิบาล เขตสุขภาพที่ 10 ได้จัดโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามระบบธรรมาภิบาลและศูนย์บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับเกียรติจาก นพ.สุรพร ลอยหา ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 10  โดยมุ่งเด้น เพื่อให้บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 10 มีความรู้ความเข้าใจ ว่าด้วยการความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ โดยใช้มาตรฐาน ITA Integrity and Transparency Assessment   

โดยสํานักงาน ป.ป.ท. มีกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการประเมิน
จํานวน 504 หน่วยงาน ได้แก่
๑. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) จํานวน 146 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการระดับจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 76 แห่ง
4. เทศบาลนคร จํานวน 30 แห่ง
5. เทศบาลเมือง จํานวน 174 แห่ง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จํานวน 2 แห่ง
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)  รวมถึงหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 

และแนวการการดำเนินการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ทิศทางการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยวิทยากร นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองประธานคณะธรรมาภิบาล และนางกาญจนา มหาพล คณะธรรมาภิบาล  และแนวการการดำเนินการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ทิศทางการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์   และนิติกรจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายการบริหารงานพัสดุตามระเบียบของรัฐเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฏหมาย  รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริหารเรื่องราวร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ด้านการบริการสุขภาพของประชาชน  ในเขตสุขภาพที่ 10 โดย พญ. ธิดา  ยุคันตวรานันนท์

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com